Waar gaat dit symposium over?

Beeldvorming fungeert als lens waardoor we de wereld zien. Het speelt een grote rol binnen onze samenleving. Men laat zich niet alleen meer overtuigen door harde feiten, maar ook de presentatie en interpretatie zijn van belang in ons besluitvormingsproces. Wat kunnen we allemaal scharen onder beeldvorming? Beeldvorming kan immers zo concreet zijn als een foto of zo abstract als "framing". Hoe groot is de invloed van beeldvorming in de praktijk? Kan een journalist een artikel schrijven vanuit een neutraal perspectief? Hoe ver mag je gaan als beïnvloeden je werk is, bijvoorbeeld als reclamemaker of spindoctor? Op 12 maart vormen deze vragen de rode draad van ons symposium.

12 maart 2016 | 10:30 - 16:15
Domplein 3 (Instituto Cervantes), Utrecht

Hou het Facebookevenement in de gaten voor updates!Met onder anderen: