UCIS

De doelstelling van UCIS is om de samenwerking en de afstemming tussen de verschillende masterprogramma's, die zich richten op de Internationale Betrekkingen, te verbeteren en zo de Internationale Betrekkingen in Utrecht een sterker profiel te geven. Het doel van UCIS is om de studenten herkenbare identiteit te geven. Daarnaast is het de bedoeling om de contacten en activiteiten die op dit gebied georganiseerd worden meer te bundelen. UCIS organiseert diverse lectures, masterclasses, career events, skills trainings et cetera. Dit jaar zal de voorzitter van SIB plaatsnemen in het Student Council van UCIS.