Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit personen die SIB-Utrecht een warm hart toedragen en die achter haar doelstellingen en activiteiten staan. Momenteel bestaat het Comité van Aanbeveling uit de volgende personen:

 • Dr. h.c. W. Kok (Minister van Staat) 
 • Prof. dr. Anton Pijpers (Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht)
 • Mr. H. van den Broek (Minister van Staat)
 • Dhr. W.I.I. van Beek (Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht)
 • Prof. dr. J.P. Pronk (Voorzitter Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en oud-minister Ontwikkelingssamenwerking)
 • Prof. dr. H.W. von der Dunk (Emeritus hoogleraar Geschiedenis der Internationale Betrekkingen Universiteit Utrecht)
 • Prof. dr. D.A. Hellema (Hoogleraar Geschiedenis der Internationale Betrekkingen Universiteit Utrecht)
 • Prof. dr. M. van Rossem (Bijzonder hoogleraar Geschiedenis Universiteit Utrecht)
 • Dhr. mr. J.H.C. van Zanen (Burgemeester van Utrecht)
 • Dhr. Jan Bogerd MBA (Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht)
 • Prof. dr. Henk Kummeling (Rector Magnificus Universiteit Utrecht)