Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit personen die SIB-Utrecht een warm hart toedragen en die achter haar doelstellingen en activiteiten staan. Momenteel bestaat het Comité van Aanbeveling uit de volgende personen:

  • Dr. h.c. W. Kok (Minister van Staat) 
  • Prof. dr. Anton Pijpers (Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht)
  • Mr. H. van den Broek (Minister van Staat)
  • Dhr. W.I.I. van Beek (Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht)
  • Prof. dr. J.P. Pronk (Voorzitter Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en oud-minister Ontwikkelingssamenwerking)
  • Prof. dr. H.W. von der Dunk (Emeritus hoogleraar Geschiedenis der Internationale Betrekkingen Universiteit Utrecht)
  • Prof. dr. D.A. Hellema (Hoogleraar Geschiedenis der Internationale Betrekkingen Universiteit Utrecht)
  • Prof. dr. M. van Rossem (Bijzonder hoogleraar Geschiedenis Universiteit Utrecht)
  • Dhr. mr. J.H.C. van Zanen (Burgemeester van Utrecht)
  • Dhr. Jan Bogerd MBA (Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht)