Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies is een ALV-commissie, die het bestuur van advies voorziet. Gedurende het jaar overlegt het bestuur van de vereniging verschillende keren met de Raad van Advies. Tijdens deze overleggen komen belangrijke verenigingskwesties aan bod, maar ook het beleid en de vereniging in haar geheel.

De leden van de Raad van Advies zijn ouderejaars leden, die al veel voor de vereniging hebben gedaan.

Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit de volgende leden: Richard Vink (voorzitter), Rosalie Fidder, Audrey Sie en Miriam Saridi.