Vacatures Bestuur 2018-2019!

De vacatures voor het bestuur van 2018-2019 zijn geopend! Dit betekent dat je nu kunt solliciteren voor het bestuur van SIB-Utrecht. Schroom niet om alsnog te solliciteren als niet een specifieke functie je aanspreekt! Bij voorkeur solliciteer je wel op twee verschillende functies. Als bestuurslid ben je toch met name algemeen bestuurslid in plaats van jouw specieke functie en takenpakket, vandaar dat je hieronder eerst de algemene vacature vindt en daarna de specifieke taakomschrijvingen. 

De deadline voor het solliciteren is 1 februari 2018

Als je nog vragen hebt kan je ons altijd bellen/ whatsappen/ facebooken/ persoonlijke aanspreken of een postduif sturen. What works for you <3 

Vacature bestuurslid SIB-Utrecht 2018-2019

Droom jij van een jaar vol SIB, ontmoetingen met andere verenigingen en organisaties, buitengewone borrels, diverse uitdagingen en vooral heel veel inhoud en gezelligheid? Gaat jouw hart sneller kloppen van lezingen, vrimibo’s, reisjes, symposia, maar ook verantwoordelijkheid, organiseren en het voortouw nemen? Dan is besturen bij SIB iets voor jou!

Ben jij hiernaar op zoek?
• Vijf of zes ontzettend leuke bestuursgenoten
• Een bestuursbeurs van 425 euro per maand voor 10 maanden
• Een jaar dat je nooit gaat vergeten en waar je veel van leert

 Lijkt dit je een interessante uitdaging stuur dan je cv en motivatie naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Voorzitter

Als voorzitter ben je leidend in het aangeven van de weg die het bestuur bewandelt en houd je in de gaten of dit de gewenste richting is. Daarnaast zorg je ervoor dat je bestuursgenoten gemotiveerd blijven en begeleiding krijgen, indien nodig. Als voorzitter geef je richting én ben je er voor bestuursleden om op terug te vallen. Het is hierbij belangrijk dat je goed overzicht kunt houden, stressbestendig bent en vol enthousiasme zit.

 

Verder ben je als voorzitter het visitekaartje van SIB, bijvoorbeeld bij NGIZ-Utrecht, naar de UU en HU en de overheid. Daarvoor moet je representatief zijn. Assertiviteit is een pré, maar niet noodzakelijk.

 

 • De taken van de voorzitter zijn onder andere:
 • Het voorbereiden en leiden van bestuursvergaderingen en ALV’s
 • De huisvesting van de vereniging waarborgen
 • Het ondersteunen en motiveren van bestuursgenoten
 • Leidend zijn in het schrijven van beleid en het jaarverslag
 • Het vertegenwoordigen van de vereniging
 • Zitting nemen in het bestuur van NGIZ-Utrecht, de SIC en SIB-Nederland
 • Het contact met de Raad van Advies onderhouden

 

Secretaris

De secretaris is het organisatorisch brein achter het bestuur. De secretaris zorgt ervoor dat de nieuwsvoorziening soepel loopt (denk aan de website en de eSIB). Een andere belangrijke taak van de secretaris is het bijhouden van de administratie en stroomlijnen van kennisbehoud. Daarbij komt bijvoorbeeld ook het notuleren bij de bestuursvergaderingen en de ALV’s.

 

Als secretaris ben je vooral ook een algemeen bestuurslid. Dit betekent dat je veel tijd over hebt om je bestuursleden te ondersteunen, bijvoorbeeld door een haphoplocatie uit te zoeken voor de CI. Ook heb je de vrijheid je eigen projectjes te creëren of om je in te zetten in bepaalde commissies. Kimberley, de huidige secretaris, is naast bestuurslid, ook lid van de Promotie en Sponsoring commissie en secretaris bij de Congrescommissie. 

 De taken van de secretaris zijn onder andere:

 • Het onderhouden van de nieuwsvoorziening (website, eSIB, andere mails)
 • Bijhouden van de administratie en stroomlijnen kennisbehoud
 • Algemeen bestuurslid zijn

 

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de beheersing van het geld. Hoewel de voornaamste bronnen van inkomsten van de vereniging op zich (ledencontributie, sponsoring en donaties) niet per se onder deze functie vallen, valt hieronder wel het in goede banen leiden van de beheersing van het geld.

 

Met ‘beheersing’ worden hier twee zaken bedoeld. Ten eerste draagt de penningmeester verantwoordelijkheid over de keuzes betreffende de besteding van geld. Hiervoor is het belangrijk dat de penningmeester begrotingen opstelt in samenspraak met medebestuursleden en/of commissieleden, dat hij/zij te allen tijde met anderen communicatie onderhoudt betreffende geldbesteding en dat hij/zij eventueel ook streng kan zijn en grenzen kan aangeven. 

 

Ten tweede zorgt de penningmeester voor het nauwkeurig vastleggen waaraan geld besteed is door middel van het bijhouden van de boekhouding. Wat dit betreft is het belangrijk dat hij/zij secuur kan werken en snapt wat cijfers zijn. Boekhouden is soms best ingewikkeld maar vrees niet, als je ergens niet uit komt is er altijd wel een behulpzame oud-penningmeester te vinden. Verdere taken zijn bijvoorbeeld geld incasseren, facturen verzenden en betalen en streeplijsten bijhouden.

 

Kerntaken:

 1. Jaarbegroting van de vereniging opstellen (in samenspraak met medebestuursleden)
 2. Begrotingen per activiteit opstellen (in samenspraak met commissieleden)
 3. Boekhouden
 4. Financieel halfjaar- en jaarverslag opstellen en presenteren aan de ALV
 5. overige zaken met betrekking tot het beheersen van de financiën (incasseren, facturen betalen e.d.)

 

Voornaamste eisen:

 1. Nauwkeurig en gestructureerd kunnen werken
 2. Goed kunnen plannen
 3. Communicatief vaardig zijn en ook streng kunnen zijn

 

Commissaris acquisitie

Met ‘acquisitie’ verwijzen we naar het verwerven van subsidies van fondsen voor onze inhoudelijke activiteiten. De commissaris acquisitie draagt hierover verantwoordelijk en zit de acquisitiecommissie voor die hem/haar ondersteunen in deze functie.

 

De commissaris acquisitie denkt na over welke activiteiten in het jaar mogelijk in aanmerking komen voor subsidies van fondsen. Te zijner tijd stelt hij/zij de aanvragen en afrondingen op. Hierbij is het belangrijk dat voor de aanvraag een gedetailleerde begroting opgesteld is, en bij de afronding ook een nauwkeurige realisatie. Daarnaast is het van groot belang dat de commissaris acquisitie een goede taalvaardigheid heeft, aangezien communicatie met fondsen over het algemeen schriftelijk gebeurt en de geschreven teksten netjes en verzorgd moeten zijn.

 

De acquisitiecommissie bestaat in de regel deels uit oud-commissarissen acquisitie, wat betekent dat veel kennis en ervaring behouden blijft en de commissie dus met name een sterke adviserende functie heeft. Natuurlijk is het wel aan de zittende commissaris acquisitie om de agenda op te stellen, de vergaderingen voor te zitten en taken te verdelen. 

 

Kerntaken

 1. Communicatie onderhouden en afspraken maken met fondsen
 2. Aanvragen en afrondingen opstellen en verzenden 
 3. Begrotingen en realisaties van betreffende activiteiten opstellen
 4. Nadenken over welke fondsen aan te schrijven
 5. Ervoor zorgen dat promotie-eisen van fondsen nageleefd worden
 6. De acquisitiecommissie voorzitten

 

Voornaamste eisen:

 1. Affiniteit hebben met het inhoudelijke programma van SIB
 2. Goede taalvaardigheid hebben
 3. Begrijpen hoe begrotingen en realisaties werken
 4. Leiding kunnen geven aan een commissie

 

Huidige situatie

Op dit moment is de penningmeester zowel penningmeester als commissaris acquisitie. Er is dit jaar voor gekozen om deze functies los weer te geven, om ook de optie te bieden om op één van de twee functies te solliciteren of om voor een andere combinatie van functies  te kiezen.

 

Commissaris Extern

Als Commissaris voor Externe Zaken (CE) draag je in de eerste plaats zorg voor het inhoudelijke programma van SIB. Je begeleidt de leden van de Externe Commissie (EC) in het voorbereiden van de dinsdagavonden, en je bent eindverantwoordelijk voor het dinsdagavondprogramma in het geheel. Daarnaast ben je op de dinsdagavond verantwoordelijk voor het verloop van de avond. Dit vraagt dat je goed kunt samenwerken, overzicht hebt en stressbestendig bent. Ook is het van belang dat je affiniteit hebt met het organiseren van lezingen.


Daarnaast is ook zelfstandigheid belangrijk, als CE beschik je over een duidelijk afgebakend takenpakket. Om deze reden moet je een affiniteit hebben met de inhoudelijke kant van SIB en dien je samen met de externe commissie op een diverse, inhoudelijke en interessante manier invulling te geven aan de dinsdagavondprogramma’s.

 

Naast de dinsdagavonden ben je ook verantwoordelijk voor veel andere inhoudelijke activiteiten binnen SIB. Je begeleidt naast de EC ook de filmcommissie bij de organisatie van filmlezingen, de symposiumcommissie en de inhoudelijke activiteitencommissie.

 

Wat zijn jouw taken?

 1.         Het coördineren van het dinsdagavondprogramma
 2.         Het leiden van de externe commissie
 3.         Het begeleiden van (commissie-)leden en externe organisaties bij hun programma’s
 4.         Begeleiding van de filmcie, de symposiumcie en de inhac

 

Commissaris Intern

Als commissaris intern ben je verantwoordelijk voor de integratie en binding van leden bij de vereniging. Het eerste houdt in dat je vormgeeft aan de drie jaarlijkse introductieperiodes die SIB-Utrecht kent en ervoor zorgt dat nieuwe leden zich snel thuis voelen en actief worden binnen commissies, genootschappen en/of gezelschappen. Daarnaast stuurt de commissaris intern de interne commissie aan, en zorgen zij er gezamenlijk voor dat leden zich verbonden blijven voelen met de vereniging. Dit gebeurt door middel van geregeld contact met leden, ledenwaardering en het organiseren van activiteiten. De commissaris intern stuurt het grootste deel van de commissies en alle genootschappen en gezelschappen die SIB-Utrecht rijk is aan. Een van je belangrijkste taken als commissaris intern is dat je een aanspreekpunt bent voor alle leden. Het is daarom belangrijk dat je in elke situatie vertrouwelijk om kunt gaan met informatie die leden met je delen en goed kunt luisteren. Daarnaast is een open houding en een dosis enthousiasme een pré binnen deze functie.

 

Taken Commissaris Intern:

 • Het aansturen van de interne commissie (IC)
 • Het waarborgen van ledenintegratie in samenwerking met de IC
 • Vormgeven aan de drie jaarlijkse introductieperiodes die SIB-Utrecht kent
 • Het waarborgen van ledenbinding door middel van contact, ledenwaardering en het organiseren van (verenigingsbrede) activiteiten.
 • Het aansturen van commissies, genootschappen en gezelschappen

 

Commissaris Promotie

De Commissaris Promotie is onder andere verantwoordelijk voor het verspreiden van SIB-Utrecht en haar programma, het bereiken van geïnteresseerden en het werven van nieuwe leden. Het is dus van belang dat de Commissaris Promotie makkelijk nieuwe contacten kan aangaan en creatief is in het bedenken van oplossingen. Ook het ontwerpen en vormgeven van het promotiemateriaal in programma’s zoals Adobe Illustrator speelt hierbij een grote rol. Daarnaast staat de CP aan het hoofd van de PC (Promotiecommissie). Deze commissie ondersteunt de CP bij het bedenken en het uitvoeren van de bedachte plannen.

 

Randtaken CP:

 1. Het promoten van SIB-Utrecht naar externe
 2. Het ontwerpen van promotiemateriaal
 3. Het aansturen van de Promotiecommissie, de UIT-commissie, het Promoteam en de almanakcommissie
 4. De promotie op de dinsdagavond aansturen en de commissaris pr van andere commissies inwerken

 

Commissaris Sponsoring

De Commissaris Sponsoring is met name verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van sponsorcontacten en overige samenwerkingsverbanden. De Commissaris Sponsoring is dus voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor het onderhouden van externe contacten wat betreft de promotie en sponsoring. De SC (Sponsoringscommissie) ondersteunt de CS bij het bedenken en het uitvoeren van bedachte plannen.

 

Randtaken CS:

 1. Het zoeken van sponsormogelijkheden en onderhandelen van sponsorcontracten
 2. Het creatief denken over samenwerkingsverbanden, waar sponsoringsmogelijkheden beperkt zijn
 3. De sponsoring voor de SIBlink, het Symposium en de UIT

 

Huidige situatie

Op dit moment is de CP eigenlijk de CPS, namelijk Commissaris Promotie en Sponsoring. De Promotie- en Sponsoringscommissie zijn ook samengevoegd tot één commissie. Er is dit jaar voor gekozen om deze functies los weer te geven, om ook de optie te geven alleen één van beide functies uit te voeren, in plaats van beide.