Bestuur 2016 - 2017

161026 bestuuro

V.l.n.r. Michael, Sanne, Daan, Catja, Ruben, Rosalie

Het XXXVIe bestuur van de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen heeft zich op 25 augustus 2016 als volgt geconstitueerd:

Voorzitter: Michael Stam 

Secretaris: Rosalie Fidder 

Penningmeester & Commissaris Acquisitie: Catja Coone 

Commissaris voor Interne Zaken: Sanne de Wit

Commissaris voor Externe Zaken: Ruben Ros 

Commissaris voor Promotie & Sponsoring: Daan Weller 

Elk jaar zet een enthousiast bestuur zich in om te zorgen dat SIB-Utrecht inhoudelijke en gezellige activiteiten neerzet. In het bestuur zitten zes bestuursleden die elk verantwoordelijk zijn voor specifieke taken. Zij worden bij hun taken ondersteund door de bestuurscommissies; dit zijn de bestuurscommissie voor Interne Zaken, voor Externe Zaken, voor Acquisitie en voor Promotie & Sponsoring. Het bestuur ondersteunt commissies en genootschappen. Tijdens de algemene ledenvergaderingen (ALV) legt het bestuur verantwoording af over haar werkzaamheden.