Bestuur 2015-2016

Allen Klein

V.l.n.r. Martijn, Jorden, Lieselotte, Saskia, Klaske, Stephanie

Het XXXVe bestuur van de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen heeft zich op 27 augustus 2015 als volgt geconstitueerd:

Voorzitter: Stephanie Snels 

Secretaris: Jorden Schoonderwoerd 

Penningmeester & Commissaris Acquisitie (Vice-voorzitter): Lieselotte Gemke 

Commissaris voor Interne Zaken: Saskia Martens 

Commissaris voor Externe Zaken: Klaske Schep 

Commissaris voor Promotie & Sponsoring: Martijn Knapen 

Elk jaar zet een enthousiast bestuur zich in om te zorgen dat SIB-Utrecht inhoudelijke en gezellige activiteiten neerzet. In het bestuur zitten zes bestuursleden die elk verantwoordelijk zijn voor specifieke taken. Zij worden bij hun taken ondersteund door de bestuurscommissies; dit zijn de bestuurscommissie voor Interne Zaken, voor Externe Zaken, voor Acquisitie en voor Promotie & Sponsoring. Het bestuur ondersteunt commissies en genootschappen. Tijdens de algemene ledenvergaderingen (ALV) legt het bestuur verantwoording af over haar werkzaamheden. De zes functies zijn als volgt te omschrijven:

Stephanie Klein

Voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de vereniging. Een belangrijke taak is het stroomlijnen van communicatie en samenwerking en het motiveren en coördineren van bestuursleden. De voorzitter zit de wekelijkse bestuursvergaderingen en de ALV voor. Tot slot is de voorzitter het visitekaartje van SIB en vertegenwoordigt zij SIB zowel op intern als extern gebied.

Jorden Klein

Secretaris
De secretaris houdt de ledenadministratie bij en beheert het archief. Ook zorgt hij voor inkomende en uitgaande post. Voor de ALV verzorgt de secretaris convocaten, notulen en de inhoudelijke stukken. Ook de e-SIB (de wekelijkse ledenmail) en de nieuwsbrieven worden verstuurd door de secretaris.

Lieselotte Klein

Penningmeester & Commissaris voor Acquisitie
De penningmeester houdt zich bezig met de financiën van de vereniging en het werven van fondsen. Zij is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de boekhouding. Tevens ondersteunt de penningmeester de verschillende commissies op financieel gebied. Dit houdt in dat er begrotingen en afrondingen worden opgesteld. Samen met de Acquisitie Commissie worden er fondsen aangeschreven voor de financiering van het lezingenprogramma en voor verschillende andere activiteiten, zoals reizen.

Saskia Klein

Commissaris voor Interne zaken
De commissaris intern is hét aanspreekpunt voor de leden, commissies, genootschappen en gezelschappen. Zij ondersteunt commissies bij het organiseren van activiteiten en behoudt het overzicht. De commissaris intern informeert de leden over de mogelijkheden die ze hebben binnen SIB en motiveert ze om actief te worden. Bij dit alles wordt zij ondersteund door de Interne Commissie.

Klaske Klein

Commissaris voor Externe zaken
De hoofdtaak van de commissaris extern is het lezingenprogramma op de dinsdagavond. Samen met de Externe Commissie denkt zij na over interessante onderwerpen en nodigt zij sprekers uit. Hiernaast is zij altijd bezig met het leggen van nieuwe externe contacten. Hiervoor bezoekt zij regelmatig lezingen, symposia en congressen. Daarnaast is zij eindverantwoordelijke voor allerhande andere inhoudelijke activiteiten die worden georganiseerd door SIB.

Martijn Klein

Commissaris voor Promotie & Sponsoring
De commissaris promotie en sponsoring heeft als taak het naar buiten brengen van een passend imago en het vergroten van de naamsbekendheid van SIB. Hij is altijd op zoek naar andere originele en opvallende manieren om SIB of activiteiten onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Goede ideeën zijn vaak de uitkomst van de vergaderingen met de Promotie Commissie. De commissaris promotie en sponsoring is tevens verantwoordelijk voor alle uitvoer van sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn en het bewerken en monteren van video's. Ook houdt de commissaris promotie en sponsoring zich bezig met het benaderen van sponsoren die bij onze vereniging passen.